Boka snabbspåret
Boka kostnadsfritt hembesök

Ändringar i ellagen från 1 juli 2022

De förändringar som nu börjar gälla från 1 juli har sin bakgrund i rapporten Ren energi inom EU – Ett genomförande av fem rättsakter

Några av de viktigaste förändringarna är

  • Att mikroproducenter kan sälja mer el än de köper per år utan att behöva betala en avgift till nätföretaget. Viktigt är att vara införstådd med att skattereduktionen för mikroproducenter maximalt betalas ut för den mängd el som köpts in under året, maximalt för 30 000kWh (motsvarande 18 000kr)

Krav gäller från den 1 juli 2022 för att slippa betala avgift för att mata in el till elnätet:

  • Elabonnemanget får vara max 63A
  • Inmatad effekt till elnätet får vara max 43,5 kW

Krav för att slippa betala en engångskostnad till nätföretaget vid anslutning:

  • Elabonnemanget får vara max 63A
  • Inmatad effekt till elnätet får vara max 43,5 kW

Med de nya reglerna blir det framöver än mer intressant för mikroproducenter att fylla sina tak med paneler och bygga stora solcellsanläggningar, vilket främjar mer kostnadseffektiva installationer eftersom mer effekt kan installeras våra installatören är på plats.

En annan ändring som rör små elproducenter är 4 kap 2 § som anger att nätföretag endast får neka anslutning av produktionsanläggningar på max 43,5 kW om de meddelar avslag på anslutning inom en månad från det att Alstra skickat in föranmälan. Detta berör kunder som vill utöka sin säkringsstorlek, skaffa en produktionssäkring eller har en säkringsstorlek högre än 63A.  För mikroproducenter som vill ansluta en anläggning inom befintlig säkringsstorlek har nätägaren även fortsättningsvis skyldighet att ansluta produktionsanläggningen.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Boka snabbspåret
Boka kostnadsfritt hembesök