Privat
Företag
Privat
Företag

Är elen dyr eller billig? 

Spotpriset på El inklusive moms i El-område 4 var under 2023 på 93 öre i snitt, jämfört med ett snittpris på 61,97 öre under perioden 2018 och 2021. Det är en ökning med hela 50%. Men till trots för ett spotpris på nästan 1 krona har många börjat vänja sig efter att vi under 2022 upplevde ett snitt spottpris på 2 kroner. Många uppfattar till och med att vi i dag har ”billigt” El?  Samtidig undrar många på om man kan räkna hem en investering av solceller och batterier? I den mening har det blivit mycket mer lönsamt att investera i solceller i dag jämfört med för 2 – 3 år sedan. Dessutom har priserna på en solcellsanläggning sjunkit med ca 30% bara senaste året

Så svaret på frågan är att elpriset faktisk inte är så lågt eller billig, utan snarare högre än någonsin jämfört historisk. Dessutom ser inte prognosen inför framtiden så ljus ut. Svenska kraftnät har prognoserat att elpriset kommer höjas med 20% under 2024 och om 10 år kan vi räkna med att betala mer än dubbelt så mycket som i dag. Så hur lönsamt är det egentlig att investera i solceller och batterier med dagens elpriser ? Vi börjar med att förklara hur prisstrukturen på EL ser ut, och reder ut om det finns några dolda kostnader utöver spotpriset att ta hänsyn till. Här förklarar vi elprisets olika delar och vart pengarna går.

50% är Moms, skatter och avgifter som går till staten och samhället. Moms på 25% läggs på alla kostnader på alla delar i din elräkning.

25% av marknaden är konkurrensutsatt och går till elhandelsföretagen. Det är här du köper och säljer din El och jämför priser.

25% av marknaden är monopol och går till elnätsföretagen. Du betalar till det elbolag som äger nätet och du kan inte välja och det är här du betalar din nätavgift och energiskatt på 53,5 öre. Ja du betalar till och med moms på energiskatten.

Elpriset.

Ditt elpris består av flera olika komponenter och för att göra det extra tydligt förklarar vi här vad elpriset består av.

Den el du handlar från ditt elhandelsbolag består av tre delar:

 • Spotpriset som sätts kl. 13.00 dagen innan på elbörsen Nordpool.
 • Moms tillkommer alltid med 25%.
 • Övriga komponenter brukar ligga på ungefär 10–15%. Dessa komponenter består av följande 6) delar;
 1. Elhandelsföretagets påslag.
 2. Miljöpåslag, om du har valt ett elavtal med förnybar energi.
 3. Elhandelsföretagets kostnad för elcertifikat.
 4. Administrativa kostnader för hantering av elcertifikat.
 5. Kostnader för volymvägning.
 6. Avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool samt balanskostnader.
  Källa: Energimarknadsbyrån.

När du säljer el till ditt elhandelsbolag så får du betalt för följande delar;

 • Spotpris enligt gällande timelpris, samma som när du köper el.
 • Skattereduktion på 60 öre / kWh som dras av på din inkomstdeklaration.
  • Du får enbart betalt för samma mängd energi som du har köpt.
   Om du köpt 5000 kWh och producerar 10 000 kWh så får du skattereduktion på 5000 kWh.
  • Maxbeloppet är 18 000 kr under ett år, eller 30 000 kWh.
   Mer info finns hos Skatteverket.
 • Du får även betalt för nätnytta från ditt elnätsbolag och ca 7–10 öre/kWh.

Utöver detta är det många som inte tänker på att man även betalar en anslutningsavgift till sitt elnätsbolag som baseras på storleken deras huvudsäkring. Dessutom har Energimyndigheten i april 2024 fastställt utökade ekonomiska ramar för landets elnätsägare som gett elnätsföretagens utrymme för att ta ut högre elnätsavgifter för alla i Sverige. Förutom grundavgiften som oftast baseras på din huvudsäkring så betalar du även effektöverföringsavgift och energiskatt till ditt elnätsbolag.

Effektöverföringsavgiften ser lite olika ut beroende på elnätsägaren, men hamnar ofta mellan ca 30 kWh till upp mot 34 öre/kWh, utöver detta tillkommer 53,5 öre/ kWh i energiskatt för alla. Värd att tänka på är att energiskatten höjs varje år. Energiskatten år 2011 var 35,38 öre per kWh I jämförelse med årets energiskatt på 53,5 öre per kWh som innebär att energiskatten under de senaste 10- 12  åren har ökat med  50%, eller 18 öre per kWh.

Kort om elnätet och effekttariffer.

I framtiden kommer vi dessutom behöva mer el i Sverige. Fram till 2045 kommer vi behöva mer än dubbla vår elproduktion till 330 TWh från nivån som idag är 140 TWh.

Förutom att behöva mer energi (kWh) så behöver vårt elnät klara av en större effekt (kW) och effektuttag. Ett exempel är en elbilsladdare. Du laddar din bil med 100 kWh (energi). Detta kan du göra under 2 timmar med 100kW (effekt), eller under 10 timmar med 20 kW (effekt). Du får ut lika mycket energi (kWh) men belastar elnätet på två olika sätt.

Vårt elnät och elsystem är komplicerat där det finns en mängd verktyg som Svenska kraftnät och elnätsbolagen använder sig av, för att få oss konsumenter att inte skapa dessa höga effektuttag. En av dessa är införandet av effekttariffer, eller effektabonnemang. Detta är något som anslutningar över 63A redan har, men fram till 2027 så ska alla elnätsabonnemang övergå till detta.

Eftersom vi behöver mer energi i elnätet och samtidig behöver bygga ut nätet för högre effekt så kommer medföra ökade kostnader från elnätbolagens, som direkt kommer öka våra elkostnader och även våra elräkningar. Dessutom kommer det bli oss konsumenter som kommer bekosta merparten av utbyggnaden. Med andra ord väntas att elpriset kommer gå upp ytterligare i framtiden mot dagens nivå.

Just därför ska du redan nu investera i en solcellsanläggning som begränsar ditt uttag och beroende av elnätet! Så frågan är hur mycket du själv vill bidra med ?

Så vad kostar elen med alla ingående komponenter ? Enkelt förklarad betalar du följande per kWh El;

Spotpris
+ Moms
+ Avgifter
+ El överföringsavgift
+ Energiskatt.  

Med andra ord när alla delar är medräkning på din elräkning så närmar sig elpriset upp mot 1,90 till 2 kr KWh utifrån hur det ser ut 25 april 2024, och det är ju inte billig.

Vad är din besparing genom att använda egenproducerad el från din solcellsanläggning ? 

Om du har en årsförbrukning på 15 000 kWh och en anläggning som beräknas producera 12 000 kWh så är det generellt så att du använder hälften av din producerade solel till din villa, och hälften säljer du. Om du dessutom har ett batteri kopplat till din anläggning så kan du använda upp till 100% av det du producerar, beroende på hur ditt användarmönster ser ut

Detta får du betalt om du säljer din el per kWh;

Spotpris
+ 60 öre
+ 9 öre

När du använder din producerade el sparar du alltså följande per kWh:
Spotpris + moms + avgifter + el överförings avgift + energiskatt.

Enkelt förklarat är det denna formeln vi använder när vi räknar ut avkastning på din solcellanläggning, och som alltid kommer visa att den billigaste elen är den du producerar och använder själv!

Om du dessutom har ett batteri kopplat till din anläggning kan du använda upp till 100% av det du producerar, beroende på hur ditt användarmönster ser ut. Alternativ att du kan koppla till stödtjänster och få betalt för den el du säljer till Svenska Kraftnät, så blir den avkastning ännu bättre.

Framtiden.
Solceller och energilagring är nyckelkomponenter till att bygga en smart och komplett energilösning till din villa. Du kan bli nästan självförsörjande på el (förutom under vintermånaderna) och kommer bli mindre beroende av elnätet.

Din anläggning kommer därför att hjälpa dig reducera dina kostnader betydlig även kopplat till ditt framtida effekt abonnemang.  Din solcellsanläggning blir dessutom en viktig del i att inte belasta vårt elnät, där du dessutom bidrar till att rädda miljön. Alstra erbjuder idag lösningar för att du kan stötta elnätet genom att upplåta effekt i ditt batteri med stödtjänster, där du dessutom för bra betalt av Svenska Kraftnät. Men i framtiden kommer vi sannolik även få se liknande tjänster med solcellsanläggningar, även utan batterier både när det kommer till att släppa ut el på nätet eller att strypa tillförseln av el till elnätet.

Din största besparing gör du genom att använda elen direkt från solcellsanläggningen, utan omvägar ut på elnätet. Lägger du till ett batteri med energilagring, lagrar du dessutom din egen producerade el helt gratis. En teknik som bara är i sin linda och blir effektivare hela tiden. Förutom att lagra egen solenergi gratis, så kan ett batteri hjälpa dig med så mycket mer! Kapa effekttoppar, elprisoptimering och att använda din egenproducera el mer flexibelt, när det passar dig. Ett exempel på detta är att ladda batteriet med el när elpriset är lågt (alltså när nätet inte är lika belastat) för att sedan använda elen under tider då elpriset är högt (alltså när nätet är mer belastat). Du sparar pengar samtidigt som du blir med oberoende. Tänkt dig då att din elräkning med stor sannolikhet kommer öka ytterligare i framtiden kopplat till tvingade samhällsinvesteringar för utbyggnad av Sveriges Elnät infrastruktur i kombinat med kraftig ökan efterfrågan efter El.

Så om du funderar på att investera i solenergi så finns det inget bättre tillfälle än nu! Du kan uppnå besparningar på 10 – 20 000 kr varje år och ta del av grönt teknik avdrag upp till 100 000 kr. 

Kontakta Alstra
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få kunskap, tips och råd. Du kommer även att kunna ta del av riktigt bra kampanjer.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound