Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening

Sänk kostnaderna med solpaneler!

Alla i en bostadsrättsförening tjänar på att investera i ett komplett solcellspaket. El från solpaneler på taket sänker både föreningens gemensamma och hushållens individuella elkostnader, medan överskottsel genererar löpande intäkter till bostadsrättsföreningen under många år.

Förutom att sänka elkostnaderna minskar en investering i solpaneler sårbarheten mot prisökningar, samtidigt som fastighetens värde och föreningens inkomster ökar. Vi på Alstra har lång erfarenhet i branschen och är en trygg partner som hjälper er hela vägen från idé till en aktiverad solcellsanläggning.

IMD – en lönsam finansiering för bostadsföreningar
Slå ihop föreningens alla elabonnemang till ett gemensamt och spara upp till flera tusen kronor per år. Med individuell mätning och debitering kan ni enkelt och smidigt mäta varje lägenhets elförbrukning och debitera som vanligt via månadsavin.

Vad är gemensamt elnät och IMD?
Att som bostadsrättsförening använda ett gemensamt elnät är en lönsam och smart investering, där övergången från respektive lägenhets separata elavtal till ett gemensamt abonnemang med ett undermätningssystem leder till lägre kostnader för såväl föreningen som varje individuellt hushåll. Tack vare IMD, individuell mätning och debitering, kan ni enkelt mäta och debitera respektive lägenhets elförbrukning.


IMD-systemet mäter varje lägenhets elförbrukning, som sedan debiteras via månadsavin. På så vis behöver boende i föreningen endast betala för sin egen elförbrukning – men till en lägre kostnad. En smart och enkel lösning som dessutom gör bostadsrättsföreningen mer attraktiv för potentiella lägenhetsköpare, vilket i sin tur gynnar värderingen av varje enskild lägenhet.


Är ni intresserade av att ta reda på hur stora besparingar er bostadsrättsförening kan göra med ett gemensamt elnät och IMD-system? Hjärtligt välkomna att tillsammans med oss ta steget mot en smartare framtid.

Hur går det till?

 1. Kostnadsfritt möte för att räkna ut föreningens besparingar
 2. Vi slår ihop föreningens elabonnemang för kostnadsbesparing
 3. Vi ansvarar för installationen av det nya elnätet och IMD, elen mäts på varje medlems bostad och elräkning i stället för på föreningens månadsavi

Våra lösningar

Alstra erbjuder två av marknadens mest hållbara och konkurrenskraftiga solcellslösningar – Alstra Mera och Alstra Rent – samt en lika klimatsmart laddbox. Läs mer om hur privatpersoner, företag, lantbrukare och bostadsrättsföreningar kan göra ett bättre val här.

Alstra Mera har marknadens bästa prestanda och högsta miljöstandard med enbart hållbar tillverkning i Europa.

Läs mer

Alstra Rent har högt miljöfokus med välkända varumärken av hög kvalitet – till största delen producerade utanför Europa.

Läs mer

Med vår laddbox kan du välja mellan tre laddningslägen: Eco, Eco+ och Snabb, där Eco-lägena maximerar självanvändningen av din egenproducerade förnybara energi.

Läs mer

Så här funkar det:

Alstra - solcellslösning

1. Solpaneler

Solpanelerna alstrar energi.

2. Optimerare

Eventuella optimerare kan beroende på dina förutsättningar göra en solcellsanläggning mindre skuggkänslig samt förenkla övervakningen av elproduktionen.

3. Växelriktare

En växelriktare omvandlar likströmmen som solcellerna producerar till den växelström som används i huset.

4. Säkringsskåp

Elen din anläggning producerar skickas in i ditt elsystem genom att anslutas till säkringsskåpet.

5. Elmätare

Elmätaren mäter både hur mycket el som kommer in i din anläggning och som går ut i det allmänna elnätet.

6. Elnät

Om din solcellsanläggning producerar mer el än du använder för stunden så går överskottet in i det allmänna elnätet.

7. Laddbox

Laddboxen kan ladda bilen med din egen produktion av el under dagen och ställas in på laddning på de tider på natten som ger dig de bästa priserna från din energileverantör.

Så här går det till:

Solenergi är en komplex teknik, men att skaffa solceller genom Alstra är enkelt och problemfritt. Våra fyra enkla steg ger dig full kontroll över processen från första kontakten till att din anläggning är igång.

Besöka

Vi kommer hem till dig på ett kostnadsfritt besök, går igenom alla nyckelfaktorer med läge, takvinkel, skuggning och så vidare.

Föreslå

Utifrån dina förutsättningar ger vi ett förslag på en komplett solcellsanläggning som är optimal utifrån dina förutsättningar.

Installera

Inom fyra veckor från beställning kommer vi eller någon av våra auktoriserade installatörer och installerar din solcellsanläggning.

Alstra

Nu är din anläggning igång – och från och med nu är du en del av lösningen på världens klimatproblem.

Klappa dig på axeln,
det är du värd!

Referenser

Falkenberg

En nöjd kund i Falkenberg med en vacker och effektiv anläggning. Sammanlagt 36st paneler och en produktion på över 12 500kWh per år i många år framöver. Både Alstra och miljön tackar!

/ Vacker anläggning i Falkenberg

Mörarp

En nöjd kund med en snygg anläggning i Asmundtorp med 24st paneler. Denna kommer att alstra närmare 10 000kWh varje år under många år framöver. Både Alstra och miljön tackar!

/ Anläggning i Asmundtorp

En nöjd kund från en ny fin anläggning, denna gång i Mörarp. Sammanlagt 32st helsvarta paneler och en årsproduktion på över 12 000kWh per år. Grattis!

/ Vacker anläggning i Mörarp

Du frågar, vi svarar

 • Krävs bygglov för att installera solceller?

  Vanligtvis behöver du inte ansöka om bygglov för att installera solceller på taket. För särskilda byggnader - eller om du ska installera solceller på ställning - kan det finnas undantag där bygglov krävs. I sådana fall hjälper vi dig självklart med ansökan till din kommuns byggnadskontor.

 • Får man några bidrag för solceller?

  Solceller räknas till grön teknik, vilket berättigar till skattereduktion för kostnaden för arbete och material för nuvarande 15%. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar ungefär som rot och rut och avdraget görs direkt på fakturan från Alstra – varpå vi sedan begär utbetalning från Skatteverket. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Läs mer om Skatteverkets regler för grön teknik här: Skattereduktion för grön teknik.

 • Hur länge håller era solceller?

  Produktgarantin är olika beroende på tillverkare, men generellt kan man säga att solpanelerna med största sannolikhet håller långt efter garantin gått ut. Panelerna förväntas att hålla i 30-40 år.

Fler frågor

Boka besök

,

För att du ska få den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri konsultation på plats hos dig. Där studerar vi dina förutsättningar och säkerställer att alla viktiga parametrar är med i beräkningarna.

  Jag är intresserad av:

  Läs mer om Alstras integritetspolicy.

  januari 5, 2022

  Alstra

  Vi satsar hårt på våra montörer

  Genom att tillsammans träffas kan vi fördjupa våra kunskaper inom installation och montage av solcellsanläggningar. Något som är väldigt viktigt…

  Arkiv: Nyheter

  december 16, 2021

  Alstra

  Solcellsbidrag 2022!

  Vill du sänka elräkningen och bli en miljöhjälte på samma gång? Det nuvarande Grön Teknikbidraget gäller tillsvidare

  Arkiv: Nyheter