Privat
Företag
Privat
Företag

Felaktiga installationer utgör en stor säkerhetsrisk

Felaktiga installationer av solcellsanläggningar är tyvärr inte ovanligt och därför ett allvarligt problem. I flera fall har felaktigt installerade solcellsanläggningar bidragit till att orsaka bränder eller försvåra släckningsarbetet och lett till onödiga säkerhetsrisker. Det är därför viktig att du väljer en leverantör som besitter expertkompetens, utför pålitliga installationer och upprättar korrekt dokumentation som gör att din solcellsanläggning blir en säker och lönsam investering i många år framöver. Alstra uppmärksammar därför vikten av professionellt arbete och dokumentation när ni investerar i en solcellsanläggning.

Felaktiga installationer utgör en stor säkerhetsrisk
I de fall där bränder har uppstått i fastigheter med solcellsanläggningar, är den vanligaste orsaken bristfällig kunskap hos solcellsinstallatören och felaktig installation. Fel vid installation kan leda till en säkerhetsrisk som till exempel kablar som skaver mot vassa kanter eller hänger löst, radiostörningar från kraftelektronik samt icke vattentäta ytor och felplacerat el-material. En korrekt installation av en solcellsanläggning minimerar risker, men om olyckan är framme är det viktigt att strömmen till anläggningen enkelt går att bryta. Det är därför viktigt att det finns korrekt dokumentation om hur elen i solcellsanläggningen är kopplad. På så sätt kan räddningstjänsten enkelt bryta strömmen och utföra sitt räddningsarbete effektivt i händelse av brand i fastigheten.

Det finns tydliga regler om vad som gäller
Vi på Alstra har all kunskap om vilka regler och bestämmelser som finns för att installera solcellsanläggningar i Sverige. I elsäkerhetslagen (2016:732) och i elsäkerhetsförordningen (2017:218) framgår det att ansvaret gällande drift, underhåll och fortlöpande kontroll av solcellsanläggningen ligger på ägaren av elanläggningen. Därför är det extra viktigt att anläggningen har korrekt och godkänd dokumentation och att du väljer en leverantör som hjälper dig hela vägen. Vid köp av en solcellsanläggning från Alstra lämnar vi alltid ett slutintyg där vi dokumenterar installation med vår egen installationsstandard om vad som gäller för just din solcellsanläggning.

Försäkring av din solcellsanläggning och besiktning är kundens ansvar
Alstra ser till att ditt försäkringsbolag får tillgång till allt underlag som krävs för att genomföra eventuell besiktning på ett korrekt sätt för att säkra att det inte föreligger några hinder och att du kan försäkra din fastighet och din solcellsanläggning på ett tryggt sätt.

Klassiska brister vid försäkringsbesiktningar av solcellsinstallationer som man ska tänka på
• Kablar som kläms mellan takpannor.
• Kablar som viks runt vass plåt.
• Kablar som dras över taknocken.
• Kablar som hänger lösa långa sträckor
• Felaktig takgenomföring.
• Oskyddade kablar som råttor kan gnaga på.
• Växelriktare som placeras i dammiga ytor.
• Alltid ha korrekta vind- och snölastberäkningar
• Avsaknad av ursprungsgarantier och garantier från tillverkaren.
• Krav på optimerare vid fel tillfällen
• Saknas behörig elinstallatör under installationen

Vikten av korrekt installation
Att installation och dokumentation av er solcellsanläggning sker med expertkunskaper och rätt kompetens är viktigt ur säkerhetssynpunkt men även för den framtida lönsamheten. Vi på Alstra levererar alltid högkvalitativa produkter och utför alla monteringar och installationer i enlighet med “Svensk Elstandard – Handbok 457”. Vid driftsättning utför vi alltid certifierad inmätning och funktionstest av anläggningen enligt IEC 62446:2016, med tillhörande signering av egenkontroll och besiktningsprotokoll. Vi är noggranna med att förhålla oss till alla miljöregler och säkerhetsregler på installationsplatsen för att kvalitetssäkra din solcellsanläggning. Med ett pålitligt solcellsföretag gör vi din solcellsanläggning både klimatsmart och lönsam under en lång tid framöver

På Alstra har vi lång erfarenhet inom solenergibranschen och tillsammans har vi hjälpt mer än 1 000 nöjda kunder med sina solcellsanläggningar.

Med denna erfarenhet som grund har vi byggt upp en gedigen specialistkompetens som gör att vi utifrån dina förutsättningar kan rekommendera de lösningar som ger långsiktigt bäst effekt när du har beslutat dig för att investera i solenergi.

Kontakta Alstra
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound