Privat
Företag
Privat
Företag

För- och nackdelar Stöd- och balanstjänster

Vad är Stöd- och balanstjänster?

En Stödtjänst, Balanstjänst eller Flextjänst är en tjänst inom elnätet som används för att upprätthålla balansen mellan elförbrukningen och elproduktionen i realtid. I ett elektriskt kraftnät är det nödvändigt att elförbrukningen och elproduktionen matchar varandra för att undvika instabiliteter och fel i elnätet. I Sveriges elnät vill vi ha en stabil frekvens på 50 hertz.

Genom flex, stöd- och balanstjänster kan transmissionsnätföretagen även kallat TSO (Sveriges Kraftnät) optimera nätets prestanda och minimera risken för överbelastning eller avbrott. Detta främjar en effektiv och pålitlig distribution av elenergi till konsumenter och bidrar samtidigt till att främja integrationen av förnybar energi och andra distribuerade energikällor.

Fördelar

I vårt moderna samhälle, är det en ständig efterfrågan på elektricitet. Ändå produceras inte alltid elektriciteten vid exakt det ögonblick den behövs. Därför kan batterier fungera som en brygga, lagrande energi när den är tillgänglig och frigörande när den efterfrågas.

 • Flexibel lösning
  I elnätet spelar batterier en avgörande roll i att balansera utbud och efterfrågan på elektricitet. För att elnätet ska fungera korrekt måste produktionen av elektricitet alltid matcha konsumtionen. Om det uppstår en obalans, kan det leda till spänningsvariationer eller till och med strömavbrott.
 • Frekvensreglering
  Med den växande betoningen på förnybar energi, blir energilagring ännu viktigare. Solenergi produceras till exempel endast när solen skiner, och vindenergi när vinden blåser. Dock, när solen inte skiner eller vinden inte blåser, måste vi fortfarande ha tillgång till el. Här kommer batterierna in i bilden, som en lösning på denna utmaning. Samtidigt får du som kund en kontinuerlig ersättning för att vara med och stabilisera elnätet.
 • Attraktiv ersättning

Nackdelar

Frekvensstabilitet handlar om kraftsystemets förmåga att upprätthålla en stabil frekvens efter en störning i balansen mellan produktion och förbrukning. Störningar uppkommer på grund av fel och bortkopplingar av produktion eller förbrukning. Obalanser kan också uppstå ur den naturliga, slumpmässiga variation som förekommer i produktion och förbrukning.

 • Beroende av instabilitet
  Ett batteri kan användas för att sänka kostnaderna för el och elnät, men bäst lönsamhet fås av att delta på marknaden för Stöd- och balanstjänster. När batteriet används för Stöd- och balanstjänster får hen ersättning för att vara tillgänglig med en viss effekt. Genom detta minskar antalet battericykler och i sin tur förlänger den begränsade livslängden.
 • Begränsad livslängd på batteriet
  Batterier ska inte stå i en för kall omgivningstemperatur eftersom detta kan försämra prestandan, vilket gör att det exempelvis inte lämpar sig för att placera vissa batterier utomhus i det svenska klimatet.

Vi på Alstra Energi erbjuder batterier som klarar olika temperaturer utifrån ditt företetag eller fastighets förutsättningar.

 • Temperaturkänslighet vid i- och urladdning

Sammanfattning

Stabiliserande resurser är de automatiska funktioner och stödsystem som ändrar produktion och förbrukning utifrån förändringar i frekvensen. Dessa resurser mäter frekvensen antingen lokalt eller får en extern signal och agerar direkt på avvikelser från det normala, 50 Hz.

 • Flexibel lösning
 • Frekvensreglering
 • Attraktiv ersättning
 • Beroende av instabilitet
 • Begränsad livslängd på batteriet
 • Temperaturkänslighet vid i- och urladdning
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound