Meny

För villaägare

Vi är specialiserade på solceller, lagring, och laddning för villaägare.

Guide: Köpa solceller

Här guidar vi dig genom hela köpprocessen.

Varför solceller?

Det finns många anledningar att skaffa solceller.

Så funkar solceller

Få koll på hur en solcellsanläggning fungerar i praktiken.

Solceller

Vi har högeffektiva och prisvärda paneler från välkända tillverkare.

Helhetslösning

Vår helhetslösning för bäst lönsamhet.

Stödtjänster

Tjäna pengar på ditt batteri och stötta elsystemet och samhället.

Batterier

Våra solcellsbatterier hjälper dig att få ut det mesta av din anläggning.

Laddboxar

Vi erbjuder smarta laddboxar som är kompatibla med din anläggning.

 

Skatteverket förtydligar nya riktlinjer för Grön Teknik vid installation av solcellsbatteri

Den 3 januari 2024 uppdaterade Skatteverket riktlinjerna för att få skattereduktionen Grön Teknik vid installation av solcellsbatteri. Här fastställs bland annat att batteriet endast får användas för att lagra egenproducerad el. Detta innebär att konsumenter som står i begrepp att installera ett solcellsbatteri behöver fundera över hur de vill använda batteriet: för att lagra egenproducerad el eller för att koppla på stödtjänster via CheckWatt. Vi reder ut läget nedan och ger vår bästa rekommendation:

Skattereduktionen Grön Teknik

 Den 25 januari 2024 lämnade skatteverket dessutom ett förtydligande vad som gäller. Riktlinjerna är fortsatt en skärpning av kraven för att få skattereduktionen Grön teknik. Hittills har nämligen regelverket inte uteslutit att batteriet används för fler ändamål än att lagra den egenproducerade elen. Skatteverkets förtydligande innebär att skattereduktion bara medges under förutsättning av att batteriet ”uteslutande eller så gott som uteslutande användas för att lagra  egenproducerad el.” Ställningstagande tillämpas på preliminär skattereduktion som begärs för inkomståret 2024 eller senare. Skatteverkets förtydligande för att vara berättigad till Grön teknik innebär att; 

  1. Om batteriet endast används för att lagra egenproducerat el, utan att koppla till stödtjänster från Checkwatt beviljas 50% skattereduktion.
  2. Om batteriet används till stödtjänster från Checkwatt beviljas inte 50% skattereduktion.

 

Skattemyndigheternas kommer inte kräva återbetalning

Det kan uteslutas att den som redan har ansökt om Grön Teknik och samtidigt kopplat på CheckWatt kommer inte att bli återbetalningsskyldig för hela det reducerade skattebeloppet. Här jobbar skattemyndigheten framåtsyftande och de som tidigare beviljats preliminärt skatteavdrag kommer därför inte att bli återbetalningsskyldiga. Skattemyndighetens ställningstagandet tillämpas endast på preliminär skattereduktion som begärs för inkomståret 2024 eller senare.

 

Vikten av en moralisk kompass

Det är också viktigt att alla aktörer i solcellsbranschen agerar ansvarsfullt med korrekta villkor i sin kommunikation och marknadsföring. Tyvärr ser vi flera exempel på solcellsaktörer som erbjuder kunder skattereduktion även om batteriet används till stödtjänster vid ett och samma tillfälle. Ett annat exempel på detta är att man måste särskilja pris, lönsamhetsberäkningar och återbetalningstider med att inte inkludera både skattereduktion och ersättning för stödtjänster i samma offert och lönsamhetsmodell. Branschaktörer ska inte ansöka om skattereduktion för konsumentens räkning vid installation av batterier och stödtjänster vid samma tillfälle. Man kan då anses som delaktiga i att bryta mot gällande skatteregler.

Det är upp till konsumenten att avgöra sin avsikt. Vill man ansöka om skattereduktion från start, och när det sedan gått en tid ändå koppla på Checkwatts stödtjänster? Eller vill man följa riktlinjerna och avstå från att ansöka om skattereduktion, för att redan från början koppla på stödtjänster via CheckWatt?

 

Stödtjänster förmånligaste alternativet

Även utan skatteavdrag erbjuder batteriinvesteringar en väldigt fördelaktig återbetalningstid för slutkonsumenter jämfört med många andra investeringar. Batterilager kommer vara en naturlig del av konsumenters vardag framöver, där stödtjänster är betydelsefulla för att det Svenska Kraftsystemet ska fungera. Alstra tror på marknadens förmåga att på kommersiella grunder inte sträva efter att maximera vinst genom offentliga medel, utan snarare fortsätta den positiva utvecklingen som stödtjänster innebär för våra kunder med att ta del av våra hållbara helhetslösningar. Alstras fokus är att erbjuda självförsörjande förnybara energilösningar mot Netto Noll 2045 som även är vår vision. 

Vårt paket Alstra Komplett Energilösning är ett väldigt förmånligt erbjudande med CheckWatts stödtjänster, där du som batteriägare kan tjäna stora pengar på att hyra ut ditt batteri. Alstra rekommenderar därför att du från start; 

  1. Avvaktar med att ansöka om skattereduktion, men att direkt koppla på stödtjänster via CheckWatt, som är en mycket förmånlig lösning. 
  2. Framtidsäkra installationen redan från början med att ansöka om skattereduktion för att du vid ett senare tillfälle, när det blir möjligt kopplar på stödtjänster. Läs gärna mer i denna artikel, där du även kan räkna ut din årliga intjäning. Och prata med oss på Alstra om du har fler frågor kring hur du ska tänka kring installationen av ditt solcellsbatteri.
Kontakta Alstra
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få kunskap, tips och råd. Du kommer även att kunna ta del av riktigt bra kampanjer.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound