2021-04-08

22 000 solcellsinstallationer 2020

Solenergi står för ca 1% av Sveriges El- förbrukning

Sista 2021 mars kommunicerade Energimyndigheten sin årliga statistik kring solcellsutbyggnaden i Sverige. Alstra har givetvis granskad siffrorna för att ge vår syn på solcellsbranschen fortsatta utveckling.

Solenergi står för ca 1% av Sveriges El- förbrukning

Den viktigaste slutsatsen från Energimyndighetens statistik, trots pandemin är att vi såg en fortsatt starkt utveckling i solcellsbranschen under 2020. I 2020 installerades strax under 22 000 nya (400 MW) solcellsanläggningar vilket jämfört med 2019 innebär en marknadstillväxt på 36%. Som väntat var det privatmarknaden med villaägarna som drev marknadsutvecklingen. Av de 22 000 anläggningar som installerades var 19 000 anläggningar under 20KW. För att jämföra motsvarar 10 KW en normalvilla med 30 – 35 solpaneler installerade på taket och 20 KW en större privat villa eller mindre lantbruk/företagsfastighet med 35 – 55 solpaneler installerade på taket. I total effekt räknat var det dock mer eller mindre jämn nivå mellan mindre och större anläggningar.

 

Vad innebär det för solenergins bidrag till det svenska elsystemet 2021?

Vid utgången av 2020 fanns det totalt 66 000 installerade solcellsanläggningar och enligt Energimyndigheten en installerad effekt på 1 100 MW som motsvarar 0,9% av den svenska elförbrukningen. Med den marknadstillväxt som råder inom solenergibranschen är det inte ett orimligt antagande att solenergi vid utgången av första kvartal 2021 har kommit över 1% av den svenska elförbrukningen.

 

Marknaden för solceller växte med 76% mellan 2018 och 2019 vilket var en tillväxt man planerade att skulle hålla i sig även 2020. Men under 2020 växte marknaden med 36%. Nedgången kan förklaras med stor osäkerhet kring politiska beslut och regler för solcellstödet och skatter på stora solcellanläggningar. Många valde därför helt enkelt att avvakta sina inköp tills regeringen tog beslut om GRÖN ROT i november 2020. GRÖN ROT började gälla från 1 januari 2021 som medför att privatpersoner erhåller 15% återbetalning på hela sin solcellsinstallation.

Med nya regler för GRÖN ROT och nya gynnsammare skatteregler vid installation av stora solcellsanläggningar upp till 500KW gör alstra antagande att branschen under 2021 återigen kommer växa med över 70% vilket skulle motsvara 46 000 nya solcellsanläggningar som kommer säljas i 2021 som är dubbel så många i antal mot vad installerades i 2020. Potentialen för solceller i Sverige kommer vara stor i många år framöver om vi ska nå målet att  elproduktion från solenergi ska växa från dagen 1% till över 10% – 15% i framtiden.

 

Boka besök

,

För att du ska få den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri konsultation på plats hos dig. Där studerar vi dina förutsättningar och säkerställer att alla viktiga parametrar är med i beräkningarna.

  Jag är intresserad av:

  Läs mer om Alstras integritetspolicy.

  januari 5, 2022

  Alstra

  Vi satsar hårt på våra montörer

  Genom att tillsammans träffas kan vi fördjupa våra kunskaper inom installation och montage av solcellsanläggningar. Något som är väldigt viktigt…

  Arkiv: Nyheter

  december 16, 2021

  Alstra

  Solcellsbidrag 2022!

  Vill du sänka elräkningen och bli en miljöhjälte på samma gång? Det nuvarande Grön Teknikbidraget gäller tillsvidare

  Arkiv: Nyheter