2021-05-22

Bort med fossilerna – Därför är solenergi bra för miljön

Se dig om i ditt hem, varje sak du har där hemma har kostat oss fossilt bränsle.

Faktum är att en investering i solceller är den enskilda bästa och snabbaste vägen till att du som individ kan göra en riktig stor skillnad för miljön samtidig som det är en riktig bra investering. 

 

Vad är koldioxid? Och vad menar vi med ”Fossilerna”

CO2 är den kemiska beteckningen på koldioxid, som är en osynlig och luktfri gas. När vi använder fossila bränslen (olja, kol och naturgas) i fordon, industrin och energisektorn frigörs det koldioxid. Det är koldioxid från fossila bränslen som utgör ett negativt tillskott och ökar koldioxiden i jordens atmosfären. Koldioxid från fossila bränslen är det vi på Alstra kallar för ”fossilerna.”

Koldioxid är en förutsättning för allt liv på jorden. Samtidigt ligger koldioxidutsläpp och växthuseffekten till grund för rådande klimatkris. Hur hänger det ihop egentligen? Och vad kan vi göra för att få kontroll på klimatkrisen? Vi kan inte överleva utan koldioxid och utan växthuseffekten skulle jorden vara en kall och livlös planet. Koldioxid är en viktig växthusgas och den är direkt nödvändig för jordens växtlighet och liv.

 

Koldioxid skapas på två sätt:

1) När människor och andra djur, växter och mikroorganismer andas (s.k. aeroba organismer). Med hjälp av solljus omvandlar växter koldioxid till glukos och det frigörs syre. Detta kallas för den naturliga växthuseffekten och den är fullständigt nödvändig för allt liv.

 

 

2) Det finns också koldioxidutsläpp som är skadlig för oss och bidrar till den så kallade förstärka växthuseffekten. De här utsläppen kommer av att vi förbränner fossila bränsle som kol, olja, naturgas och exempelvis trä. Det är denna typen av koldioxidutsläpp som ligger till grund för klimatförändringarna. Det finns fler naturgaser som påverkar klimatet men koldioxid är den gas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten.

Hur påverkar koldioxid miljön? 

 

Problemet med koldioxid är att den stannar i atmosfären i hundratals år. Där släpper gasen (och andra växthusgaser) igenom solens kortvågiga strålning men absorberar delar av jordens värmestrålning. Det innebär i sin tur att temperaturerna vid jordytan ökar och därför ser vi de klimatutmaningar som vi upplever idag. Sedan 1990 har växthusgasernas uppvärmande effekt på klimatet ökat med 43 procent. ”Fossilerna” står för 80 procent av den ökningen. Det vi gör idag för att begränsa koldioxidutsläppen får alltså främst märkbar effekt längre fram i tiden. Vilka är då några av de viktigaste åtgärderna vi kan göra för att begränsa den förstärkta växthuseffekten för framtida generationer? Här kan du vara med på att göra en skillnad genom att producera förnybar energi från din egen solcellsanläggning.

Förändra din livsstil med din egen solenergiKlimatkrisen kommer inte att lösa sig själv om vi inte förändrar vår livsstil. Ur Alstras perspektiv så finns det ett par saker som är extra viktiga om vi ska få bukt med den förstärkta växthuseffekten. Det är att just du som känner dig orolig för klimatet inser att du faktisk kan göra en skillnad! Politikerna och företagsledare har givetvis ett stort ansvar att göra någonting åt saken. I dag konsumerar vi svenskar i snitt 8 ton växthusgaser per år och enligt Parisavtalet måste konsumtionen ned till 1 ton per år.

 

För en solcellsanläggning bestående av 30 solpaneler som producerar 10 000 kWh under ett år, innebär det en årlig besparing på 3,5 ton Fossiler till ett 4,5 tons liv. Vilken skillnad du kan göra! Alla har ett ansvar, du, jag, företagen och politikerna. Att ge en röst på politikerna som lovar att lösa miljökrisen utan att du själv inte ändrar din livsstil menar vi inte är tillräckligt. Företagen utvinner produkter som konsumeras av dig.

 

Varje litet led i värdekedjan från att varan utvinns och konsumeras påverkar miljön. Det är även du som individ som är ansvarig för ditt åtta tons liv, och i stället för att undra på varför ingen gör något, bör även du fundera på vad du kan göra för miljön till ditt nya 1 tons liv.

 

Boka besök

,

För att du ska få den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri konsultation på plats hos dig. Där studerar vi dina förutsättningar och säkerställer att alla viktiga parametrar är med i beräkningarna.

  Jag är intresserad av:

  Läs mer om Alstras integritetspolicy.

  januari 5, 2022

  Alstra

  Vi satsar hårt på våra montörer

  Genom att tillsammans träffas kan vi fördjupa våra kunskaper inom installation och montage av solcellsanläggningar. Något som är väldigt viktigt…

  Arkiv: Nyheter

  december 16, 2021

  Alstra

  Solcellsbidrag 2022!

  Vill du sänka elräkningen och bli en miljöhjälte på samma gång? Det nuvarande Grön Teknikbidraget gäller tillsvidare

  Arkiv: Nyheter