2022-01-05

Vi satsar hårt på våra montörer

En heldag tillsammans med våra montörer där vi går igenom Alstras Installationsstandard, olika kund-case och givetvis passar vi även på att fördjupa våra kunskaper och vidareutbilda oss. Detta gör vi för att säkerställa att Alstras montage alltid håller samma höga standard, vare sig vi använder egna montörer eller externa partners.

Det finns tydliga regler om vad som gäller
Vi på Alstra har gedigen kunskap om vilka regler och bestämmelser som finns för att installera solcellsanläggningar i Sverige. Vi vet att det är viktigt att anläggningen har korrekt och godkänd dokumentation och att när du väljer Alstra alltid väljer en leverantör som hjälper dig hela vägen. Vid köp av en solcellsanläggning från Alstra lämnar vi alltid ett slutintyg där vi dokumenterar installation med vår egen installationsstandard om vad som gäller för just din solcellsanläggning.

 

Korrekt installation är väldigt viktigt
Att installation och dokumentation av er solcellsanläggning sker med expertkunskaper och rätt kompetens är viktigt ur säkerhetssynpunkt, men även för framtida lönsamhet. Vi på Alstra levererar alltid högkvalitativa produkter och utför alla monteringar och installationer i enlighet med “Svensk Elstandard – Handbok 457”.

Vi är noggranna med att förhålla oss till alla miljöregler och säkerhetsregler på installationsplatsen för att kvalitetssäkra din solcellsanläggning. Med ett pålitligt solcellsföretag gör vi din solcellsanläggning både klimatsmart och lönsam under en lång tid framöver

 

På Alstra har vi lång erfarenhet inom solenergibranschen och tillsammans har vi hjälpt mer än 1 000 nöjda kunder med sina solcellsanläggningar.

 

Med denna erfarenhet som grund har vi byggt upp en gedigen specialistkompetens som gör att vi utifrån dina förutsättningar kan rekommendera de lösningar som ger långsiktigt bäst effekt när du har beslutat dig för att investera i solenergi.

Boka besök

,

För att du ska få den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri konsultation på plats hos dig. Där studerar vi dina förutsättningar och säkerställer att alla viktiga parametrar är med i beräkningarna.

    Jag är intresserad av:

    Läs mer om Alstras integritetspolicy.