2021-05-29

Höjd gräns för egenproducerad el

Från och med 1 juli  betalar man inte längre skatt på den el som man själv producerar och använder, Gränsen höjs från idag 255 kilowatt till att gälla för en maximal anläggning med en installerad toppeffekt på 500 kilowatt.

 

Ytterligare ett steg för att göra det lättare att alstra energi från solen och att ge fler möjlighet att investera i förnybar energi.

 

Läs om beslutet här, Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el Skatteutskottets Betänkande 2020/21:SkU25 – Riksdagen

Boka besök

,

För att du ska få den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri konsultation på plats hos dig. Där studerar vi dina förutsättningar och säkerställer att alla viktiga parametrar är med i beräkningarna.

  Jag är intresserad av:

  Läs mer om Alstras integritetspolicy.

  januari 5, 2022

  Alstra

  Vi satsar hårt på våra montörer

  Genom att tillsammans träffas kan vi fördjupa våra kunskaper inom installation och montage av solcellsanläggningar. Något som är väldigt viktigt…

  Arkiv: Nyheter

  december 16, 2021

  Alstra

  Solcellsbidrag 2022!

  Vill du sänka elräkningen och bli en miljöhjälte på samma gång? Det nuvarande Grön Teknikbidraget gäller tillsvidare

  Arkiv: Nyheter