2021-05-08

Solceller är en riktig bra investering

Ditt hustak är din bästa tillgång

Exempel på detta är att man enligt ”Wrights lag” säger att kostnaden för att producera en viss teknologi minskar med en bestämd procentsats för varje dubbling av ackumulerad producerad kapacitet. Studier har visat att det här sambandet håller inom 60 olika teknikområden.

Ett annan exempel är på mikroprocessorområdet där många är bekanta med Moores lag som är ett liknande koncept som man använder sig av inom databranschen.

I solcellsbranschen har lagen börjat uppkallats efter en ”Swanson” som har observerat att kostnaden för att producera en kilowattimme el med solceller faller med ca 25% för varje dubbling av den globala installerade effekten. Det är med stor träffsäkerhet  och regelbundenhet som solcellsbranschen omvandlar erfarenheter från installerad kapacitet till nya solceller med kraftig stigande effekt. Att köpa El kostar i dag mera jämfört med  för 10 år sedan, något som experter menar är en del av omställningskostnaderna från fossila bränslen och kärnkraft till förnybar energi. Även om det sker med viss volatilitet och trender i samband med kalla vintrar etc, så menar de flesta experter att El priset kommer fortsätta öka i framtiden.

 

Är solceller en bra investering ?

Du kan se på en investering i en  solcellsanläggning som en aktie. Men med den skillnad att det med stor förutsägbarhet kommer bli billigare att köpa solceller för varje år, samtidig som effekten på solcellsanläggningens elproduktion ökar för varje år. Det innebär att solceller genererar en direkt utdelning i rena pengar som trendmässigt och i absoluta tal är oförändrad, eller till och med ökar för varje år.

Om du äger en villa så bör pensionsförvaltarna och kapitalförvaltare vara avundsjuka på dig för din tillgång och möjlighet till en investering i grön infrastrukturtillgång som ännu inte nått bubbelvärdering, utan kommer på ett säkert sätt generera utdelning i många år framöver.

 

Vad är det då för avkastning?

Vilken avkastning du kan uppnå när du investerar i en solcellsanläggning beror givetvis på många faktorer. Var i landet du bor, hur stort tak du har, takets lutning, Typ av tak, din Elförbrukning, i vilket väderstreck taket ligger osv. Alstra har givetvis expertkompetens och tagit fram kalkyleringsverktyg där vi ger dig en noggrann beräkning av just ditt taks potential och avkastning på just din investering hos oss.

Exempelberäkning som vi gjort hos en av våra kunder kan se ut så här;

Efter att vi noggrant undersökt alla fakta lämnade vi en offert på komplett solcellsanläggning på kr 190 250 kr som medförde att kunden kommer spara Kr 21 299 per år i lägre elkostnad. Kalkylen bygger givetvis på olika antaganden om elpriser, framtida inflation, GRÖN ROT, Skatteavdrag etc.

Idag vet vi med säkerhet att de solpaneler alstra säljer kommer hålla längre än 40 år, men låt oss vara konservativa och säga att de håller i 30 år. Det betyder att vår kunds hushåll kan uppskatta den årliga avskrivningskostnad på sin investering till 3,3% per år i 30 år. (1/30).

Den årliga energikostnadsbesparingen uppskattas till 11,2% av solcellsanläggningens inköpspris (21 299kr/190 250kr). I praktiken blir vår kunds årliga avkastning på solcellsanläggningen ~8% (11,2%-3,3%) och då är detta efter skatt eftersom det är fråga om en utebliven, icke avdragsgill, kostnad. Det skulle motsvara en avkastning före skatt på drygt 11% som kan jämföras med en tillgång som beskattas som inkomst på kapital, som aktier eller en räntebärande investeringar.

Det finns givetvis flera sätt att beräkna en investerings attraktivitet som t ex att vi använder oss av så kallat ”internal rate of return” eller IRR. IRR är den ränta man måste diskontera alla framtida kassaflöden / intäkter både på investeringen och avkastningsströmmarna, för att nuvärdet ska bli noll. IRR på vår kunds solcellsanläggning skulle då bli 11%. Återigen efter skatt. Om du jämföra det med att investera i en tillgång som ger upphov till skatt på kapitalvinst så har vi alltså skapat en jämförbar avkastning på 16%. Idag är det extremt svårt att hitta några investeringar som erbjuder en IRR på 16% utan att de är behäftade med betydande risk.

 

En annan faktor som är värd att notera är att en investering i solceller är en investering i en ”real tillgång”, vilket många investerare är särskilt intresserade av i dessa tider av stigande inflationsförväntningar. Det finns även belägg att anta att Elpriserna fortsatt kommer att stiga i ett inflationistiskt scenario. M.a.o. kan vår kunds investering i solceller ses på som en inflationshedge precis som många aktier och fastigheter gör. Tänk dig om man i vår IRR-beräkning antar att kostnadsbesparingen ökar med 2% årligen till följd av inflation och ökning i elpriser så blir IRR istället 18% före skatt. Jämför det med den förväntade årliga avkastningen enligt en normal börsindex om ca 5 – 7% som anses som svårt att nå utan risk. M .a .o. är det långt mer lönsamt och säkert att investera i solceller jämfört med att investera i ett börsindex fond eller egen aktieportfölj.

För vår kunds hushåll skulle detta innebära att kunden producerar grön energi som motsvarar att elda upp 361 badkar olja varje år. Det känns extra bra. En ytterligare känsla av välbehag infinner sig när man inser att alla dessa fördelar är helt utan någon kostnad alls, samtidig som man skonar miljön. Faktum är ju att vår kund har fått tillbaks pengarna från sin investering på under 8 år.

 

Boka besök

,

För att du ska få den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri konsultation på plats hos dig. Där studerar vi dina förutsättningar och säkerställer att alla viktiga parametrar är med i beräkningarna.

  Jag är intresserad av:

  Läs mer om Alstras integritetspolicy.

  januari 5, 2022

  Alstra

  Vi satsar hårt på våra montörer

  Genom att tillsammans träffas kan vi fördjupa våra kunskaper inom installation och montage av solcellsanläggningar. Något som är väldigt viktigt…

  Arkiv: Nyheter

  december 16, 2021

  Alstra

  Solcellsbidrag 2022!

  Vill du sänka elräkningen och bli en miljöhjälte på samma gång? Det nuvarande Grön Teknikbidraget gäller tillsvidare

  Arkiv: Nyheter