2021-05-07

Klimatpåverkan solceller

klimatpåverkan av att installera solceller på en normalstor villa är betydande

Här gör vi ett enkelt försök att ge en bild av utsläpp som sker i tillverkningen av solpanelerna, och dels på de utsläpp som man bidrar till att sänka när anläggningen väl är igång och producerar el. Så stora är växthusgasutsläppen från att tillverka ett solcellssystem

 

Den vetenskapliga tidskriften Nature 2016 publicerade en artikeln om den historiska utvecklingen av klimatpåverkan från solceller låg solel från solpaneler på 35 gram koldioxid per kWh för nordiska solförhållanden. (Studien inkluderar även utsläpp av andra typer av växthusgaser.) Detta bör jämföra med jämföras med andra energikällor som vindkraft på runt 10 gram och kolkraft på 800 gram. Men studier visar att klimatpåverkan från solceller minskar i takt med att tekniken utvecklas och nu när marknaden växer ser man nu i livscykelanalyser att klimatpåverkan från svensk solel idag ligger på runt 20 gram per kWh. Och här kommer vår poäng . Utsläppen från din solcellsanläggning varierar stort beroende på var och hur det produceras och vilken hållbarhetsstrategi producenterna har vad gäller koldioxidneutral produktion och leveranssystem i hela värdekedjan. Detta är komplex och i praktiken är det svårt att övergreppa alla delar i värdekedjan för leverantörer och kunder när man ska välja ett mer klimatspart alternativ. Utsläppen från tillverkningen av solcellsanläggning varierar givetvis stort beroende på leverantörernas klimatmål i hela värdekedjan. Men bara det att välja produkter som är producerad i Europa har en stor påverkan på utsläppen för oss som bor i Norden.

 

 

Så hur mycket bidrar man till att förbättra miljön när man investerar i en solcellsanläggning

Energisystemexperten Thomas Unger gör bedömningen att klimatnyttan i att installera solceller i Sverige ligger på ca 400 gram per kWh som innebär en klimatnytta på strax under 400 gram per kWh och drar vi av en koldioxidskuld från produktionen på 35 gram per kWh blir det en nettonytta på ca 350 gram per kWh. För en solcellsanläggning bestående av 30 solpaneler som producerar 10 000 kWh under ett år, innebär det en årlig besparing på 3,5 ton. Jämförelsevis släpper en genomsnittlig svensk ut cirka 8 ton koldioxid per år.

 

Boka besök

,

För att du ska få den bästa lösningen utifrån dina förutsättningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri konsultation på plats hos dig. Där studerar vi dina förutsättningar och säkerställer att alla viktiga parametrar är med i beräkningarna.

  Jag är intresserad av:

  Läs mer om Alstras integritetspolicy.

  januari 5, 2022

  Alstra

  Vi satsar hårt på våra montörer

  Genom att tillsammans träffas kan vi fördjupa våra kunskaper inom installation och montage av solcellsanläggningar. Något som är väldigt viktigt…

  Arkiv: Nyheter

  december 16, 2021

  Alstra

  Solcellsbidrag 2022!

  Vill du sänka elräkningen och bli en miljöhjälte på samma gång? Det nuvarande Grön Teknikbidraget gäller tillsvidare

  Arkiv: Nyheter