Privat
Företag
Privat
Företag

Batterier är en självklarhet i en modern energilösning. 

Batterier är framtiden för en komplett energilösning

Vi har sett en fantastisk tillväxt för solceller i Sverige de senaste 10 åren. Från en liten marknad där endast early adopters och teknikintresserade personer vågade investera, till dagens marknad när det under 2023 anslöts 100 000 nya solcellsanläggningar. Effekten, tekniken och estetiken på solcellerna som monteras på din villa har förbättrats avsevärt  samtidigt som priset har minskat har lönsamheten förbättrats kraftigt. En generös statlig skattereduktion ( Grön Teknik) finns fortfarande tillgänglig för villaägare som medför att det aldrig varit bättre läge att investera solenergi och batterier.

Men hur är det med batterier?

För endast 2 år sedan ansåg man att en investering i batterier inte var en lönsam affär, utan här var det endast early adaptors och teknikintresserade som vågade investera, precis som vid solceller för 10 år sedan. Men bara senaste året har tekniken gjort stora framsteg där det tillkommit nya funktioner och ändrade förutsättningar i hur vi balanserar elnätet som medför att vi numera kan erbjuda ett antal spännande funktioner och tjänster som maximerar batteriernas nyttja och lönsamhet. Medans solcellerna kanske är det som syns mest ute mot gatan, och alltid varit samtalet för beräkningen återbetalning och lönsamheten, är det egentligen batterierna som erbjuder de viktigaste funktionerna för den som vill framtidssäkra sig mot dyra elkostnader framöver.

Varför ska man ha batterier till sin solcellsanläggning?

Överskottsel

Dagens solcellsanläggningar bygger på konceptet att man i första hand använder solelen direkt i huset, och att överskottselen säljs ut till nätbolaget. Detta fungerade bra i många år när elhandelsbolagen erbjöd generös ersättning för överskottselen, samtidigt att elpriset var högre under dagen när solcellerna producerade som mest. Men med den snabba utökningen av solcellsanläggningar och andra kraftkällor har vi sett en ändring i elpriskurvan under dagen. El är fortfarande billigare mitt i natten, men i dagens elmarknad ser vi väldigt tydliga toppar i elpriset under morgonen och på kvällen under perioder av hög belastning på elnätet. Under dessa perioder kan elpriset vara uppemot 10 gånger högre än vad det är mitt i natten eller mitt på dagen. Det skapar en utmaning för dem som har avtal med timpriser och förbrukar el under dessa perioder, samt de som producerar el men inte under tiden ersättningen är som högst.

Skattereduktion – 60 öringen

Det finns idag en skattereduktion från staten som ersätter elproducenter med en skattereduktion på 60 öre per kWh av el som matas ut på nätet. Den här subventionen är något som lever kvar från en tid där staten ville uppmuntra fler till att komma i gång med produktion av förnybar energi. Det passade bra då, men går emot problemet vi har med elnätet idag där vi har stundvis för mycket förnybar energi på nätet. I de flesta länder som har kommit längre med solenergi och hur vi balanserar elnätet vill de ha det motsatta, dvs att önskar att mindre förnybar el matas ut på nätet där man begränsar detta till att i största möjliga mån vara endast överskottselen som matas ut. Utvecklingen medför att det är högst troligt att 60 öringen kommer försvinna inom när framtid även i Sverige. Då kommer en väsentlig intäktskälla för privatpersoner att försvinna för överskottselen, men som man med råge kan kompensera med batterier.

Batterier bör vara självklart

Batteriernas funktion medför att man sparar den egenproducerade elen i stället för att sälja ut elen på nätet under dagen när ersättningen inte är lika attraktiv. På detta sätt kan man spara elen till kvällen, eller den tid i dygnet där elen är dyr att köpa för att undvika att köpa dyr el när priset är som högst. Med dagens teknik kan man enkelt programmera batterierna att ”spela” på elmarknaden och spara el producerad under dagen för att sedan sälja senare när ersättningen blir som högst. Genom att spara egenproducerad el till egenförbrukning blir man inte lika beroende på ersättning från nätet eller skattereduktionen från staten.

Skatteavdrag på 48,5%

Trots kraftiga prisnedgångar för solcellceller och batterier, finns det fortfarande kvar en skattereduktion på 19,4% för solceller och 48,5% för batterier. Tänk dig att du får hälften av kostnaden för installation av batterier täckt av staten! Detta är i dag en möjlighet och ett generöst avdrag som du bör säkra innan det är för sent, samtidig som det underlättar och förbättra investeringen avsevärt. Tänk på att Sverige är en av få länder i västvärlden som erbjuder generösa skattereduktioner för köp av Grön Teknik och något man borde passa på att ta del av så länge det finns kvar. Skattereduktionen relaterat till solceller har minskats successivt över åren och det inte är orimligt att förvänta sig att skatteavdraget på batterier kommer att minskas framöver. Tex rekommenderar  branschorganisationen Svensk Solenergi att skattereduktionen för batterier bör justeras ned till samman nivå som solceller (19,4%). Så passa på att ta del av detta idag medan det finns kvar på 48,5%.

Tjäna pengar med stödtjänster

Problemet: Elnätet står inför stora problem framåt. Elnätsbolagen har varit tydliga med att de har kapacitetsbrist som redan ny medför kostsamma infrastrukturinvesteringar i elnätet samtidig som det kommer många år att bygga ut. Vi kommer inte hinna med att bygga ut i samma takt som behovet av el ( elektrifieringen) ökar, något som medför ökade risker för elbrist och även stora variationer  i elpriset, med till tider extremt höga elpriser vissa tider av dygnet.

Lösningen: En lösning som har tagits fram av Svenska Kraftnät är möjlighet för villaägare att gå in och erbjuda balanstjänster till nätet. Det innebär att man har en resurs som har möjlighet till att leverera el till eller förbruka el från elnätet, som man tillåter att elnätet får styra. På det viset får elnätet möjlighet att ta in extra kapacitet, eller få bort effekt från nätet när det behövs. Ersättningen den senaste tiden har varit mycket attraktivt att erbjuda dessa tjänster till Svenska Kraftnät, i storleksordning av tiotusentals kronor per år i extra inkomster för en villaägare. Dagens solcellsbatterier har möjlighet att koppla upp sig till Svenska Kraftnät och skapa extra intäkter till villaägaren.

Laddning av elbilen helt gratis

Det är dyrt att ladda ellbilen när man kommer hem från jobbet. Bilen står inte hemma när solcellerna ger mest effekt mitt på dagen. Lösningen är att dina batterier kan lagra elen från din solel produktion på dagtid för att senare ladda elbilen gratis på kvällen. Du kör helt med gratis el för när du använd ditt batteri att lagare len för att senare använda denna till att ladda bilen när elen  är som dyrast att köp.

Kontakta Alstra
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få kunskap, tips och råd. Du kommer även att kunna ta del av riktigt bra kampanjer.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound