Privat
Företag
Privat
Företag

Vanliga frågor och snabba svar

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som våra säljare får.

Solceller
Laddboxar och laddning
Batteri, energilagring och stödtjänster

Frågor gällande solceller

Är det rätt tid att satsa på solceller nu?

Ja, tekniken har utvecklats enormt, priserna är fördelaktiga och det finns förmånliga statliga bidrag att nyttja. Bland annat har Grön Teknik höjts till 20% för installationer som betalas efter 1 januari 2023. Att vänta med att investera i solcellsteknik skulle därför vara lite som att inte skaffa en ny elbil, tv eller dator – all teknik utvecklas, men vi lever här och nu. Dessutom har vi som värld inte råd att förhålla oss passiva till klimatförändringarna. Inom solcellstekniken gäller därför mottot: ”vår bästa tid är nu”

När betalar jag för mina solceller?

Som kund till Alstra betalar ni ingen handpenning, eller delbetalningar innan vi har installerat. Faktura skickas i samband med leverans och förfaller till betalning efter anläggningen är installerad, funktionstestad och godkänd av våra behöriga elektriker.

När får man reda på leveranstid?

Alstras kunder får information om preliminär tid för leverans efter signerat Avtal, tillsammans med övrig information som behövs för att ta steget till miljöhjälte. Leverans/Installationstiden bekräftas  innan leveransdatum.

I samband med leverans är det viktigt att kund ger Alstras eller Alstras partner fritt tillträde att leverera material på angiven adress. Det är fint om kunden är hemma, men vanligtvis inget krav.

När gör man föranmälan till nätägaren?

Så fort du som kund signerat ditt köpeavtal får du information där du ger oss på Alstra fullmakt att göra en föranmälan till din nätägare. Föranmälan gör vi så snart vi kan för att nätägaren skall få kännedom om kommande installationer och även ge klartecken för att installera solcellsanläggningen.

Det finns lagkrav på nätägarna att ta emot elproduktion från privatpersoner, detta till trots kan nätägaren tillfälligt neka att koppla in och överföra överskottet på nätet innan nätägaren förstärkt nätet. Hur långt tid detta tar är olika från nätägare till nätägare. Många nätägare ger möjlighet att koppla in sin solcellsanläggning så länge man har en Smartmätare inkopplad, denna Smartmätare möjliggör att egenproducerad el använd i hushållet, men överskottet skickas ej ut på nätet.

Får man bidrag för solceller?

Solceller räknas till grön teknik, vilket berättigar till skattereduktion på 20%  för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som betalas efter 1 januari 2023. Det fungerar ungefär som rot och rut och avdraget görs direkt på fakturan från Alstra – varpå vi sedan begär utbetalning från Skatteverket. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Läs mer om Skatteverkets regler för grön teknik här: Skattereduktion för grön teknik.

Hur fungerar solceller?

Energiproduktion är kopplad till vädret, dvs hur soligt det är. Är det molnigt minskar energiproduktionen och är det soligt dag ökar den. Men vanligt dagsljus i molnigt väder räcker för att producera gott om energi. Positivt för vårt klimat är också att solcellerna blir effektivare av kyla än värme. Äntligen en fördel med att bo så långt norrut. I korta drag kan tekniken beskrivas så här: solcellernas halvledarmaterial består av kisel med kontakter på framsidan och baksidan. När solen skiner på framsidan bildas en negativ laddning som skapar den spänning som bildar likström. Med en växelriktare omvandlas den till den växelström vi använder oss av som strömkälla.

Har Alstra paneler tillverkade i Europa?

Alstra erbjuder vårt paket Alstra Max Plus som består av Glas-Glas paneler som alltid har europeiska garantigivare och ofta även producerat i Europa. Dessa paneler är de bästa panelerna på marknaden, om du frågor oss. 

Hur lång tid tar det från att man har bestämt sig till dess solceller är igång?

Vi inom Alstra har en målsättning att dina solceller skall vara monterade inom fyra till sex veckor. Men kan ibland erbjuda snabbare installation på grund av flytt/ändring av tidigare inplanerad installation.

Vårt mål är att hembesök skall ske inom 5 dagar, offert inom 2 dagar efter hembesöket och installation inom 4-6 veckor efter signerat avtal.

Vi på Alstra kan tyvärr inte styra hur snabbt din nätägare byter din mätare. Vi anmäler för mätarbyte så snart vi kan och gör allt vi kan för att även mätarbytet ska gå snabbt.

Varför ger inte Alstra ett prisförslag via hemsidan?

Eftersom alla hus är olika. Därför hittar vi på Alstra rätt lösning för just ditt hus – oavsett hur det ser ut. För att kunna ge dig exakt den lösning som blir bäst utifrån dina förutsättningar erbjuder vi därför alltid en kostnadsfri konsultation som är kopplad till ett hembesök, där vi studerar dina förutsättningar på plats och säkerställer att alla viktiga parametrar är med i beräkningen.

Hur länge håller era solceller?

Produktgarantin är olika beroende på tillverkare, men generellt kan man säga att solpanelerna med största sannolikhet håller långt efter garantin gått ut. Panelerna förväntas att hålla i 30-40 år.

Hur fungerar solceller i Sverige?

Att alstra solenergi i Sverige kan för många tänkas vara svårt då det inte är ultimata väderförhållanden året om. Men faktum är att förutsättningarna för solceller i Sverige är väldigt bra. Kalla temperaturer är optimalt för solceller då varmare klimat kan orsaka energiläckage, vilket kan göra att solcellerna inte håller lika länge. Under molniga dagar går energiproduktionen ner, vilket sedan kompenseras för på mer soliga dagar. Under sommarhalvåret skiner solen mer, vilket gör att de flesta hushåll har möjlighet att sälja överbliven el till sitt elnät. Under vinterhalvåret står solen lägre på himlen och skiner inte i samma utsträckning. Det kan innebära att du behöver köpa in el från ditt elnät.

Hur påverkas solcellerna av snö eller regn?

När solen reflekteras i snö bildas en synergieffekt som får solcellerna att producera mer. Däremot kan solens strålar ha svårt att tränga igenom en snötäckt solpanel, så lutande solceller gör det enkelt för snön att glida av på egen hand. När det regnar är det ofta mulet, vilket innebär att solcellerna inte producerar någon el. Regn kan däremot rengöra dina solpaneler, så att de är redo att alstra solenergi så fort solen skiner igen.

Hur påverkas solcellerna av skugga?

Solceller påverkas om de ligger i skugga och producerar då mindre el. Däremot har solpanelerna utvecklats mycket de senaste åren och därmed stänger inte hela panelen ner om en liten del hamnar i skugga. Om du har mycket skuggning via träd, skorsten, kupa eller annat kan en optimerare vara en bra lösning, men det är inte nödvändigt på alla tak. Därför räknar vi alltid både med och utan optimerare i vår kalkyl.

Varför är solceller lönsamt?

Genom att producera egen el slipper du oroa dig över en ostadig elmarknad. Solceller är ett pålitligt och stabilt alternativ som ofta ersätter mellan 30 – 60 % av elkostnaden från ett elnät i över 30 år. Om du producerar mer el än ditt hushåll förbrukar kan du dessutom sälja överskottsel till ditt elnät. Solceller ökar även värdet på ditt hus då det anses mer attraktivt att köpa ett hus med installerade solceller. Ett flertal studier visar att den värdeökning som uppstår vid installering av solceller till och med är högre än solcellernas installationskostnad, vilket gör att de betalar sig själva redan där.

Är mitt hus lämpligt för solceller?

Om du vill installera solceller på ditt tak finns det oftast en lösning, oavsett vilka förutsättningarna är. Optimala förutsättningar för att installera solceller på taket innefattar fri takyta med 10-60 graders lutning som vetter mot syd, sydväst, sydost, väst eller öst. Däremot finns det andra lösningar som att installera solcellerna på t ex en vägg eller ett närliggande garage om inte dessa förutsättningar finns. Alstra hjälper dig att hitta rätt lösning oavsett hur ditt tak ser ut.

Krävs bygglov för att installera solceller?

Vanligtvis behöver du inte ansöka om bygglov för att installera solceller på taket. För särskilda byggnader – eller om du ska installera solceller på ställning – kan det finnas undantag där bygglov krävs. I sådana fall bistår vi dig självklart med ansökan till din kommuns byggnadskontor.

Installerar Alstra på eternit?

Våra montörer är både certifierade av Svensk Solenergi, men är även utbildade att montera solceller på tak av eternit. 

Vad gör jag av överskottet från min elproduktion?

Överskottet som blir när solcellerna producerar mer el än du använder matas automatiskt ut på elnätet, så att den t ex kan konsumeras av dina grannar. För att du ska få betalt för överskottet måste du välja ett elhandelsföretag som betalar för det. Hur mycket ersättning du kan få är svårt att säga men vanligtvis är spotpriset + 5 – 20 öre beroende på förhandling och val av avtal. Våra säljare svarar gärna på dina eventuella frågor och hjälper dig på vägen till ett bra avtal.

Gäller min nuvarande försäkring?

Vanligtvis innebär installation av solceller ingen förändring i kundens försäkringsvillkor, men det är alltid bra att kontrollera med sitt försäkringsbolag. Det är Kundens ansvar att själv ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att meddela om solcellsinstallationen på Kundens fastighet.

Vilka regler gäller för att sälja el?

Förutom att sälja din el till elhandelsföretag kan du även få en skattereduktion för mikroproduktion av el. Enligt Skatteverket kan du få skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet, men aldrig mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, alltså högst 18 000 kronor per kalenderår. Om du säljer varor eller tjänster för högst 30 000 kronor, behöver du inte registrera dig för moms och ska inte ta ut moms på din försäljning. Det gäller all försäljning under ett kalenderår, alltså både el och andra varor och tjänster. Med en solcellsanläggning på ett villatak som i första hand används för elproduktion för egen förbrukning, kommer du troligen inte att sälja så mycket överskottsel att du måste registrera dig för moms. Om du säljer el för mer än 30 000 kronor eller om du också har annan försäljning, måste du registrera dig för moms. Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad

Vilket elpris räknar ni med i era beräkningar?

Våra solingenjörer använder sig av det genomsnittliga elpriset de senaste 12 månaderna. På detta sättet får våra kunder en korrekt och rättvis kalkyl.

Kan man installera solceller själv?

I Sverige måste solceller installeras av personer med rätt utbildning och behörighet, då de höga spänningar som uppstår när solpanelerna sammankopplas kan innebära fara för någon som inte är utbildad. Alstra har behörig och utbildad personal och samarbetar bara med partners som har rätt behörighet.

Dessutom har man inte möjlighet att nyttja Grön Teknik på 20 %.

Är det vanligt att offererade produkter byts mot andra produkter?

Vanligtvis levererar och installeras de produkter som finns namngivna i offerten, men Alstra förbehåller sig rätten att ändra offererade produkter till likvärdiga produkter om leveranssvårigheter förekommer.

Kunden har oftast möjlighet att invänta de produkter som offererats, men riskerar att få installationstiden flyttad till senare tillfälle.

Kan man ångra sitt köp?

Skulle Kunden mot all förmodan ångra sitt köp finns det en rätt att ångra sig och få pengarna tillbaka (med undantag för de kostnader som anges i detta avsnitt). Om varan eller tjänsten är felaktig ska du istället reklamera varan eller tjänsten, se avsnitt ”Reklamation” nedan.

Om avtal har ingåtts på distans har Kunden fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med konsumentlagstiftning.

Väntar man att installera solcellerna till nätägaren gett sitt godkännande?

Eftersom det finns lagkrav på nätägare att ta emot överskottet från solcellsanläggningar från privatpersoner avvaktar man inte med att installera solcellsanläggningen till medgivandet erhållits. Handläggningstiden är väldigt olika från nätägare till nätägare och installation sker därför så snart vi har möjlighet.

Frågor gällande laddboxar och laddning av fordon

Hur fungerar laddboxen med Alstras solcellslösningar?

Med vår smarta laddbox kan du ladda din bil med bara överskottsenergi från solcellerna eller en mix med solenergi och köpt el. Enkelt att följa via en grafisk display där du får överblick och historik över din förbrukning och egen användning.

Hur många laddningslägen har laddboxen?

Laddboxen har tre laddningslägen: ECO, ECO+ och Snabb, där ECO-lägena maximerar självanvändningen av förnybar energi.

Är laddboxen kompatibel med alla elbilar?

Laddboxen har anslutningstyp 2, vilken är den vanligaste kontakten i Sverige och EU-standard för normalladdning av elbilar.

Kan laddboxen placeras både ute och inne?

Ja, laddboxen kan placeras både utomhus och i inomhus i t ex ett garage. Användningstemperaturen sträcker sig från -25 till +40 grader.

Frågor gällande batteri, energilagring och stödtjänster

Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Med egen energilagring hemma kan du lagra el som produceras under dagen för användning vid senare tillfälle. På detta sätt kan du öka din egenanvändning av din solenergiproduktion och då minska dina kostnader.

Batterierna anslutas direkt till solcellsanläggningen i en DC-kopplad lösning eller efter växelriktaren i en AC-kopplad lösning. Vi på Alstra hjälper dig att välja den bästa lösningen för just dig och dina förutsättningar.

Energilagringen/Batteriet hanterar och mäter mängden ström som du skickar tillbaka till nätet och sänder strömmen till batterierna för användning vid ett senare tillfälle. Normalt sett laddas energilagring/batteriet under dagen när solcellsanläggningen producerar som mest och laddar ur för att ge ditt hem ström när den egna solenergiproduktionen minskar.

När du inte längre producerar egen ström och det inte längre finns ström i ditt energilagring/batteri kommer du att köpa ström från elnätet. Här finns möjlighet att påverka och maximerar din egenförbrukning av solenergi, men behöver aldrig vara orolig för du kommer alltid att ha den el du behöver.

Varför behöver jag energilagring / solcellsbatteri hemma?

Egen energilagring/batteri hjälper dig att öka egenanvändningen av din solenergiproduktion och på det sättet kommer du att minska både dina elräkningar och din påverkan på miljön.

Hur installerar man energilagring / solcellsbatteri hemma?

Har du redan en solcellsanläggning kan du komplettera med energilagring vid ett senare tillfälle, men kan då behöva uppdatera din växelriktare. Köper du en solcellsanläggning kan du installera energilagring/batterier samtidigt som dina solpaneler installeras. Du kommer att behöva plats för energilagringen/batteriet på golvet nära en el-central, med minst 10 grader temperatur (för att energilagring/batteriet skall fungera optimalt.

Kan man få bidrag för installation av energilagring / solcellsbatteri hemma?

Ja, i dagsläget finns det en skattereduktion för installation av grön teknik. Grön Teknik bidraget är på 50 % (48,5 %). ”Observera att Grön Teknik inte medges om du har som avsikt att köpa batteri med checkwatt eller annan motsvarande tjänst.” Du kan hitta mer information på Skatteverkets hemsida genom att

klicka här

Är solcellsbatteriet kompatibelt med Alstras produkter?

Absolut! Självklart erbjuder vi energilagring/batterier som passar just din solcellsanläggning, oavsett om du väljer vår premiumlösning Alstra Mera eller vår standardlösning Alstra Rent. Vi installerar ett energilagring/batteri antingen vid installation av din solcellsanläggning, eller vid ett senare tillfälle.

Vad är stödtjänst?

Enkelt förklarat innebär stödtjänst att du som privatpersoner kan låna ut ditt batteri till elnätet, vilket innebär att du gör en insats för samhället. Ditt batteri som är kopplat till dina solceller blir en del av en större aggregerad battericell. Denna stora  battericell hjälper till att jämna ut belastningen på elnätet. Vid hög belastning på nätet hämtas el från ditt batteri och när belastningen är  låg skickas el tillbaka till batteriet.

Allt sker helt automatiskt utan att du märker något eller behöver göra något. Tjänsten Currently från Checkwatt är den typ

Tjänar man pengar på stödtjänsten?

Det finns idag stora möjligheter till bra ersättning till dig som väljer att låna ut ditt batteri och din kapacitet. För detta får du ersättning varje månad, ju större batteri och effekt, desto högre ersättning. Under 2021 var den årliga ersättningen för ett batteri på cirka 20 kWh ungefär 35 000 kr. Dessutom får du precis som vanligt ersättning för överskottselen från dina solceller som du säljer.

Är stödtjänst, frekvensreglering och frekvensbalansering samma sak?

Ja!

För ett optimalt fungerande samhälle behöver kraften i elnätet alltid ligga på 50 hertz, +/- 0,5 hertz. Då vi idag  har en hel del icke planerbara kraftkällor som vind-, vatten-  och solkraft är det svårt att helt styra frekvensen i elnätet och då behövs frekvensbalansering som en stödtjänst.

Om jag väljer stödtjänst, är jag bunden av ett långt avtal?

Nej, skulle du av någon anledning vilja avsluta ditt avtal med Checkwatt kan du göra det med endast 5 dagars uppsägningstid.

Hur mycket kan jag tjäna på stödtjänst?

Det beror på storleken på ditt batteri. Ju större effekt ditt batteri har och kan stödja elnätet med, ju högre blir din ersättning.

Hur mycket kan jag tjäna på stödtjänst?

Ett batteri på 9,6kWh kan ge ca 30 781kr i årlig ersättning.

Ett batteri på 12,8kWh kan ge ca 41 042kr i årlig ersättning.

Ett batteri på 16kWh kan ge ca 51 302kr i årlig ersättning.

Ett batteri på 19,2kWh kan ge ca 64 127kr i årlig ersättning.

Kolla ersättningsnivån på Checkwattshemsida, räkna på min ersättning

*Estimerad ersättning och beräknad återbetalningstid är inklusive komplett installation och moms, efter avdrag för Grön Teknik baserat på historiska priser. Tänk på att marknadspriserna är volatila och hur det går i framtiden kan ingen förutspå.

Hur snabbt är ett batteri återbetalat?

Utifrån de stödtjänster som Checkwatt erbjuder idag och som Alstra erbjuder sina kunder, kan man räkna med att ett batteri är återbetalt inom 2-3 år. Därefter är det ren vinst!

Sliter stödtjänsten hårdare på mitt batteri?

Nej, snarare tvärtom.

Via stödtjänsten lånar du ut ditt batteri till Svenska Kraftnät. Det är med andra ord Svenska Kraftnät som styr över ditt batteri och lagringen. Svenska Kraftnät har för avsikt att  kapaciteten alltid skall ligga runt 60 % av maxeffekten. Detta innebär att de både tar och för tillbaka el till ditt  batteriet. Ett fungerande batteri slits som mest när man närmar sig 0 % och 100 %, genom att Svenska Kraftnät sköter kapaciteten i batteriet sliter inte mer på det än om du bara använder det själv, snarare mindre.

Är ersättning för stödtjänsten från Checkwatt med eller utan moms?

Ersättningen till privatpersoner är  utbetalning av intäkter utan moms. Använder man EnergyInBalance visar  denna exklusive moms. För företag och momsregistrerade inkluderas moms i utbetalning men framgår ej inte i visualiseringen i EnergyInBalance..

Måste intäkterna från stödtjänsten från Checkwatt beskattas?

Om intäkterna överskrider Skatteverkets schablonavdrag (f.n 40 000 per bostad och år) behöver du skatta enligt inkomst av kapital. Läs mer på Skatteverkets hemsida, klicka här

Vill du veta mer om solceller?

Är du nyfiken solceller, men osäker på hur man ska hitta rätt? Vi förstår dig. Solcellsmarknaden kan vara svår att förstå och det är lätt att trampa fel. Men låt oss hjälpa dig!

Formulär…

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få kunskap, tips och råd. Du kommer även att kunna ta del av riktigt bra kampanjer.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound