Privat
Företag
Privat
Företag

Grönt avdrag 2024: Bidrag för solceller, batteri och stödjänster

Det gröna avdraget för solceller 2024 är en viktig del av Sveriges satsning på förnybar energi. I den här artikeln beskriver vi vad skatteavdraget Grön Teknik för solceller och batterier innebär, och vilka möjligheter ger detta erbjuder villa och privata fastighetsägare.

Vad innebär grönt Teknik avdrag ?

Grönt Teknik är en form av skattereduktion som erbjuds för att uppmuntra och underlätta investeringar i förnybar energi. Det innebär att privatpersoner kan få avdrag på en del av kostnaden för att installera solceller och batterilagring.   

Bakgrunden till införandet av det gröna avdraget ligger i att Sverige, liksom många andra länder, har förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp och öka användningen av förnybar energi. Genom att ge ekonomiska incitament till privatpersoner för att investera i solceller och batterilagringssystem, syftar avdraget till att öka andelen fossilfri energi och minska beroendet av fossila bränslen.

Det gröna avdraget fungerar genom att ge skattereduktioner på kostnaden för arbete och material vid installation, vilket gör det mer överkomligt för hushåll att bidra till energiomställningen.

Skatteavdraget fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdrag, där avdraget ges direkt på din faktura från Alstra. Det betyder att den totala kostnaden för installationen minskar direkt på din faktura då Alstra ansvarar för att begära utbetalningen från Skatteverket.

Från och med 2021, ger det gröna avdraget 20% avdrag för installation av solceller och 50% avdrag för installation av batterilagring

Avdrag för grön teknik 2024

Det gröna avdraget är speciellt utformad för att minska kostnaderna vid köp och installation av solceller och batterier. Avdraget gör det ekonomiskt mycket lönsamt och attraktivt för hushåll att bidra till landets gröna energiomställning.

Skattereduktion solceller 20 %

 • Procentuellt avdrag: 20% grönt avdrag.
 • Tillämpning: Avdraget gäller för kostnaden av både installation och material.
 • Exempel: Om du installerar en solcellsanläggning på 6kW till ett pris av 18 400 kr per kW, blir den totala kostnaden för installationen 110 400 kr (6 kW * 18 400 kr/kW). Med det gröna avdraget på 20%, minskas kostnaden med 22080 kr (20% av 110 400 kr). Det innebär att den slutliga kostnaden för din solcellsanläggning efter grönt avdrag är 88 320 kr (110 400 kr – 22 080 kr)

Skattereduktion batterilagring 50 %

 • Procentuellt avdrag: 50% grönt avdrag.
 • Tillämpning: Avdraget gäller för kostnaden av både installation och material.
 • Exempel: För ett 10 Kw solcellsbatteri som kostar 87 000 kr, kan du utnyttja det gröna avdraget på 50%. Det innebär att du får en skattereduktion på 43 000 kr (50% av 87 000 kr). Efter grönt avdrag betalar du endast 43000 kr för batteriet.

Det utgår inte Skattereduktion vid stödtjänster  50 %

Den 25 januari 2024 lämnade skatteverket ett förtydligande vad som gäller.   Skatteverkets förtydligande innebär att Grönt avdrag bara medges under förutsättning av att batteriet ”uteslutande eller så gott som uteslutande användas för att lagra  egenproducerad el.” Ställningstagande tillämpas på preliminär skattereduktion som begärs för inkomståret 2024 eller senare. Skatteverkets förtydligande för att vara berättigad till Grön teknik innebär att; 

 1. Om batteriet endast används för att lagra egenproducerat el, utan att koppla till stödtjänster från Checkwatt beviljas 50% skattereduktion.
 2. Om batteriet används till stödtjänster från Checkwatt beviljas inte 50% skattereduktion.

Har jag rätt till grönt avdrag?

För att ta del av det gröna avdraget 2024, måste vissa villkor uppfyllas. Här är de villkoren du behöver uppfylla för ta del av det gröna skatteavdraget.

 • Typ av installation: Avdraget är tillgängligt för installation av nätanslutna solceller, batterier för energilagring.
 • Ägandekrav: För att kunna utnyttja det gröna avdraget måste du äga fastigheten där installationen sker. Det gäller för småhus eller ägarlägenheter.
 • Utförande av installation: Installationen måste utföras av ett certifierat företag med F-skattesedel. Avdraget gäller bara när både arbete och material köps från samma företag. Om du istället väljer att köpa in produkterna själv, kan du endast få avdraget för installationskostnaden.
 • Maxgräns för avdrag: Det finns en gräns på 50 000 kronor per person och år för avdraget. För familjer som äger en fastighet tillsammans kan detta avdrag delas mellan dem, vilket kan innebära att den totala avdragsgränsen ökar.
 • Flertalet ägare: Om fastigheten har flera ägare, som till exempel i ett gift par, kan varje ägare utnyttja sitt eget avdrag upp till maxgränsen. Detta innebär att två husägare sammanlagt kan utnyttja upp till 100 000 kronor i avdrag.
 • Kompatibilitet med andra bidrag: Det gröna avdraget kan inte kombineras med andra statliga bidrag eller avdrag för samma installation.

Hur ansöker jag om bidrag för solceller och batterier?

För att ansöka om bidrag för solceller och batterier behöver du inte gå igenom en separat ansökningsprocess, utan vi på Alstra löser alt praktisk för dig; 

 • Alstra ansöker om avdraget hos Skatteverket där hanterar alla nödvändiga administrativa processer, inklusive att vi begär ersättningen direkt av skatteverket, vilket förenklar processen för dig som kund.
 • Avdrag direkt på fakturan: När du köper och installerar grön teknik som solceller och batterier för energilagring, appliceras det gröna avdraget direkt på faktura från Alstra. Detta innebär att du som kund betalar fakturan direkt efter skattereduktionen utan vidare ansökningsprocesser.
 • Endast för privatpersoner: Det är viktigt att notera att det gröna avdraget endast är tillgängligt för privatpersoner. Företag, kommuner och bostadsrättsföreningar är inte berättigade till avdraget.

Sammanfattningsvis är processen för att ta del av det gröna avdraget smidig och enkel för dig som privatperson, utan några ansökningsprocesser eller handläggningstider. Istället sköter vi på Alstra all administration, inklusive ansökan om skattereduktionen hos Skatteverket och applicering av avdraget direkt på din faktura. Detta innebär att du som kund betalar ett lägre pris för installationen utan extra krångel. 

Hur länge gäller skattereduktion för grön teknik? Skattereduktionen för grön teknik, som inkluderar avdrag för installation av solceller, batterier för energilagring är fortfarande aktiv och tillgänglig för privatpersoner. Detta avdrag, som trädde i kraft den 1 januari 2021, erbjuder en betydande ekonomisk fördel för de som investerar i dessa hållbara lösningar. Just nu är det gröna avdraget en del av Sveriges ansträngningar att främja användningen av förnybar energi och stödja miljövänliga val.

Det är dock viktigt att vara medveten om att det inte finns några garantier för hur länge detta avdrag kommer att vara tillgängligt. Medan det för närvarande gäller, kan framtida politiska beslut och lagändringar påverka dess tillgänglighet. Detta innebär att om du överväger att investera i grön teknik, kan det vara fördelaktigt att göra det snart för att säkerställa att du kan dra nytta av de nuvarande skatteförmånerna.

Kontakta Alstra
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få kunskap, tips och råd. Du kommer även att kunna ta del av riktigt bra kampanjer.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound