Privat
Företag
Privat
Företag

Vilka faktorer är viktigast när du skall investera i en solcellsanläggning?

Vilka faktorer är viktigast när du skall välja leverantör till en solcellsanläggning? Är det kvalitet, pris, leveranstrygghet, säkerhet under och efter installation eller är det andra faktorer?

I dag är solenergi, relativt sett, billigt att installera. Det sägs att för varje gång den installerade solcellseffekten i Sverige har dubblats, har priserna sjunkit 25%. Samtidigt har kvaliteten blivit bättre och tillgängligheten förbättrats avsevärt, det finns många  leverantörer av solenergianläggningar i Sverige, men ingen som Alstra. 

För en stor investering där installationen skall fungera problemfritt i 30 – 50 år, bör inte priset vara allenarådande. Att fokusera på priset kommer inte att vara god ekonomi i längden. Det finns alltid någon som kan leverera billigare än konkurrenten, men vet du vad du köper? Paneler, växelriktare, fästanordningar och, inte minst, de elektriska komponenterna skall alla fungera – länge. Kvaliteten på arbetet och produkterna märks långt efter att priset är glömt.

Man skall göra rätt från början. Beräkningarna som görs innan installationen påbörjas, är omfattande och noga. Åter igen; anläggningen skall bestå, och producera el, i många år. Med bristande underlag blir slutprodukten osäker. En solcellsanläggning är inte bara paneler på taket, det är många faktorer som man bör känna till. Du behöver inte kunna allt, men du bör ha en leverantör som kan förklara hur och varför anläggningen producerar säkert och optimalt. Några punkter som man måste ta hänsyn till är:

  • Snö- och vindlastberäkningar, alltså vilka påfrestningar som vädret utsätter din anläggning för. Det varierar över hela världen, men det finns mycket goda beräkningsprogram för detta och de tar noga hänsyn till vart i landet din anläggning skall installeras. Utifrån beräkningarna dimensioneras infästningen i taket, till exempel antalet skenor under panelerna och avståndet mellan fästpunkterna.
  • Elsystemet och elkonsumtionen. Det kan till exempel handla om behovet av att bygga om elskåp, öka storleken på huvudsäkringen och hur stor elproduktion solcellsanläggningen ska ge för att optimera mot dina mål med solcellsinvesteringen och fastighetens elkonsumtion.
  • Typ av system. Det finns många system, men de vanligaste är optimerade system, strängväxlarsystem och system med microinverters. Vilket system som passar för din fastighet beror på flera faktorer. Vill du kunna avläsa varje panels produktion i realtid, vill du kunna stänga av spänningen på taket vid brand eller arbete på tak eller finns det träd som skuggar, ja då är ett optimerat system antagligen det bästa.
  • Om det är skuggfritt och inte för många skorstenar, burspråk, ventilationsrör eller annat på taket och skuggning inte är ett problem, då är antagligen ett strängväxlarsystem lämpligt. Om du skall ha paneler på flera byggnader och varje del i sig inte är så stor, då kan ett system med microinverters vara lösningen.

Sammantaget bör man alltså konsultera en kunnig och erfaren leverantör som kan hitta den bästa lösningen för dig. Alstra har sedan tidigare en stark position på villamarknaden men siktar på att stärka positionen ytterligare genom att verka för att ge företag energi för mer hållbara affärer. Solenergi är framtiden för Sveriges företag och fastigheter och här har Alstra den erfarenhet och kompetens som krävs för att ge företagare rätt lösning med optimal lönsamhet.

Vi har inom Alstra erfarenhet av att ha bygd många solcellsanläggningar till fastighetsbolag, företag,  bostadsrättsföreningar och lantbruk. Vi har dessutom installerad flera tusen solcellsanläggningar till villamarknaden.

 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound